Professor
Yuji Ikegaya, yuji@ikegaya.jp

Research Professor
Kohei Sawada

Assosicate Professor
Ryuta Koyama, rkoyama@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Assistant Professor
Takuya Sasaki, tsasaki@mol.f.u-tokyo.ac.jp
Ai Nakashima, anaka@mol.f.u-tokyo.ac.jp

Secretary
Reiko Sasaki, secretary@yakusaku.jp
Ayaka Takae, secretary@yakusaku.jp

Research Fellows
Haruki Takeuchi
Eer Dunfu
Bao Ligao
Atsushi Baba

Postdoctoral Fellows
Shota Morikawa

Graduate Students
Doctor Course (4th):
Yuka Kasahara

Doctor Course (3rd):
Satoshi Iwasaki
Hiroto Kojima
Mami Okada
Kazuki Okamoto
Ayako Ouchi
Yu Shikano
Shibun Shu
Kenichi Makino

Doctor Course (2nd):
Yutaka Hoshi
Hideyoshi Igata
Naoki Ihara
Tasuku Kayama
Ryota Nakayama
Yuya Nishimura
Yusuke Watanabe

Master Course (1st):
Yuki Aoki
Megumi Andoh
Toshimitsu Hiragi
Mengxuan Gao
Daichi Konno
Sakura Okada
Saichiro Yagi

Master Course (2nd):
Kazuki Katori
Asako Noguchi
Koji Nonaka
Atsuya Ogawa
Toya Okonogi
Junya Onodera
Yosuke Yawata

Master Course (1st):
Tasku Araki
Rena Kono
Risako Nakano
Ken Orita
Motoshige Sato
Yu Sato
Ryoma Yamashita

Undergraduates
Tetsuhiko Kashima
Gyu Li Kim
Shotaro Kinutani
Ari Ogaki
Satoshi Somiya

Reseacher
Chen Wang